Proizvodi / Boje / Temeljne bojeTemeljne boje Polidor

Capacryl Holz-IsoGrund Temeljne boje Polidor boje Capacryl Holz-IsoGrund Temeljne boje Polidor boje

Capacryl Holz-IsoGrund

Za izolirajuće temeljne premaze na drvu i drvenim materijalima s vodootpornim sastojcima koji daju smeđu boju prije nanošenja premaza sa Capacryl akrilnim lakovima ili Capadur Color.

Svojstva:

- razrjeđuje se vodom
- neškodljiva za okoliš
- kationsko izolirajuće djelovanje protiv vodotopivih sastojaka koji puštaju boju 􀂄
vrlo dobro veže za podlogu i prima slijedeće premaze
- difuzivnost
- prikladno za dječje igračke prema DIN EN 71-3

Pakiranje / Veličina pakiranja:

 

750 ml, 2,5 l, 10 l

Nijanse:

Bijela

Skladištenje:

Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Gustoća:

ca. 1,2 g/cm3

Prikladne podloge:

Drveni elementi koje treba premazivati vodorazrjedivim akrilnim premazima i oni kod
kojih postoji opasnost da će se vodotopive tvari otopiti i obojiti površinu.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih
elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih i
nestabilnih dimenzija 15 %.
Pridržavati se temeljnih načela zaštite drveta u graditeljstvu jer je to preduvjet za trajnu
zaštitu drveta materijalima za premazivanje.

Obrada:

Capacryl Holz IsoGrund se može nanositi četkom, valjkom ili prskanjem. Prije uporabe
dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5% vode. Kod drveta bogatog sastojcima
može kod prvog premazivanja doći do obojenja u boji Capacryl Holz-IsoGrund. Ova
obojenja izazvana sastojcima u drvetu Capacryl Holz-IsoGrund kationski veže u film. Zato je
važno pridržavati se potrebnog vremena sušenja od ca. 12 sati, prije obrade sa slijedećim
premazima. Kod drveta jako bogatog sastojcima treba planirati dvostruko grundiranje sa
Capacryl Holz-IsoGrund. U slučaju potrebe, prethodno napraviti probni premaz.

Potrošnja:

Ca. 100-130 ml/m2/nanosu Vrijednosti potrošnje su približne vrijednosti koje ovisno o podlozi i stanju podloge mogu odstupati. Točne vrijednosti potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti za rad:

Temperatura materijala, zraka i podloge: najmanje 8 0C.

Vrijeme sušenja pri 20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka:

- otporno na prašinu nakon 1-2 sata
- može se premazivati nakon 12 sati
- potpuno suho nakon 48

Čišćenja alata:

Vodom nakon uporabe.